دریافت@بررسی بورس و انواع آن و نگاهی بر قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران@

بررسی بورس و انواع آن و نگاهی بر قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران|30017068|cbk50317370|بررسی بورس و انواع آن و نگاهی بر قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران
هم اکنون فایل با موضوع بررسی بورس و انواع آن و نگاهی بر قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 37

بطور كلي در حال حاضر تالارهاي بورس به سه دسته تقسيم مي شوند:1 بورس كالا:بازار منظمي است كه در آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرد.مانندبورس طلاي نيويورك يا بورس پشم استراليا.2 بورس اسعار:در اين بازار پول كشورهاي مختلف (ارز)مورد معامله قرار مي گيرد. معاملات ارزي بر اساس نوسانات بهاي پولهاي مختلف در مقابل يكديگر صورت مي گيرد.3 بورس اوراق بهادار:در اين بازار اورق بهادار مورد معامله واقع مي شود.

روش برگزاري و تشكيل بورس اوراق بهاداربه سه طريق بورس هاي بهادارممكن است تشكيل شوند:

1 روش آزاداز ويژگيهاي اين روش اين است كه افراد درتشكيل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خريد وفروش را تنظيم نمايندودولت نيزدركارآنان مداخله نمي كند.اين روش درصورتي كه تشكيل دهندگان بورس از اخلاق قوي برخوردارنباشند ممكن است تقلب و خدعه و نيرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باينكه اين روش در انگلستان پياده شده است،آنرا طريقه انگليسي تشكيل تالارهاي بورس نيز مي نامند. در بورس انگلستان كه پايگاه آن در لندن مي باشد، افرادي كه قصد عضويت دارند براحتي نمي توانند وارد تشكيلات بورس لندن شوندمگر اينكه مورد بررسي و تحقيق دقيق قرار گيرند. به همين دليل بورس لندن در رعايت امانت درمعاملات و پايداري در اصول خود مشهور است.

2 روش دولتياز ويژگيهاي اين بورس اين است كه تحت اشراف دولت بواسطه نمايندگاني كه به منظور نظارت تعيين مي كند قرار مي گيرد (مانند بورس آلمان ).نمايندگان دولتي مراقب عمليات بورس بوده و در تعيين قيمت مداخله مي كنند.كما اينكه شروطي را براي انجام معاملات بورس تعيين مي كنند كه متعاملين موظف به رعايت آنها مي باشند.با توجه به اينكه اين طريقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره اي معروف است.ايراد اين روش اين است كه بدليل مداخله دولت در وضع برخي قيود و شروط گاهي موجب اشكالاتي درامرمعاملات بورس مي گردد.

3 روش مختلطاز خصوصيات اين طريقه اين است كه كارگزاران بورس را دولت همانگونه كه در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعيين مي نمايد،لكن افراد در مبادرت به عمليات خريد وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگيري از تباني و تقلب و خدعه در امر بورس مي باشدو بگونه اي است كه در حركت معاملات بورس وقفه يا مانعي ايجاد نمي كند. بنظر مي رسد اين روش برتر ازدوروش ديگر است.

بورس اوراق بهادار تهرانبر طبق ماده 2قانون تاسيس بوري اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه1345تشكيلات وارگان بورس عبارتند از:شوراي بورس،هيات پذيرش اوراق بهادار،سازمان كارگزان بورس و هيات داوري بورس.بكن با توجه به ماده 8قانون مذكور بورس بوسيله سازمان كارگزاران اداره مي شود.سازمان كارگزاران بورسي به وسيله هيات مديره بورس اداره مي شود كه مركب است از هفت نفر عضو كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. براساس ماده 2اساسنامه سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه اي است غير تجاري وغيرانتفاعي كه داراي شخصيت حقوقي بورده و براي مدت نامحدودي تاسيس مي گردد.مركز اين سازمان نيز در تهران است. اهم وظايف سازمان كارگزاران بورس با توجه به ماده 10 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار و ماده 4 اساسنامه سازمان مذكورعبارتند از:اداره امور بورسايجاد تسهيلات جهت خريد و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و ساير اوراق بهاداراعلام نرخهاي اوراق بهاداردر بورس تهرانمراقبت در حسن جريان اموروروابط بين كارگزاران و مشتريانتنظيم رواط كارگزاران با يكديگرو تسهيل مبادله اطلاعات بين آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشترياننظارت برميزان حق العمل دريافتي كارگزاران از مشتريان درازاي خدماتي كه براي آنان انجام مي دهندوتوصيه هاي لازم نسبت به روش هاي ارزيابي و محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

مطالب دیگر:
📌پرسشنامه انگیزش تحصیلی📌پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون📌پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور📌پرسشنامه سبک ابزار هیجان📌پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی📌پرسشنامه چندمحوري باليني ميلون سه (MCMI-III)📌پرسش نامه هوش معنوي📌پرسشنامه مذهبی‌ بودن📌پرسشنامه رضامندی تحصیلی📌پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) کرتون📌پرسشنامه عادت های خواندن📌پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH) ام . ان. پالسانی و سادهانا شارما📌پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی📌سیاهه­ رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ- نسخه والدین📌پرسشنامه تعارض با والدین (CP)📌پرسشنامه‌ خودپنداره‌ مربوط به مدرسه📌پرسشنامه مقیاس همدلی اساسی📌پرسشنامه التزام عملي به اعتقادت اسلامي📌پرسشنامه هوش عاطفی📌پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)📌پرسشنامه خودپنداره راجرز📌پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت📌پرسشنامه فشارهای شغلی محقق ساخته📌پرسشنامه مقیاس احساس تعلق به مدرسه📌پرسشنامه‌ مقیاس استفاده افراطی از تلفن همراه COS