دریافت@بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران@

بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران|32011105|cbk50317370|کیفیت سود, نقدشوندگی سهام,بورس اوراق بهادار,دانلود پایان نامه بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
هم اکنون فایل با موضوع بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 117صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.
==================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir
===================================================================================
قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطه ی بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد که با دو شاخص(کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود)اندازه گیری می شود، برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از الگوی کیفیت سود دیچاو و هموارسازی سود از الگوی کیفیت لویز استفاده شده است.همچنین در جهت سنجش میزان نقدشوندگی سهام از هفت متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته می باشند استفاده شده که عبارتند از: درصد سهام شناورآزاد، تعداد روزهای معاملاتی، زمان انتظار معامله، حجم معاملات، گردش سهام، ارزش معاملات سهام و گردش سهام شناور،و متغیر کنترلی این پژوهش قیمت بازار سهام می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج آزمونهای فرعی نشانگر کیفیت اقلام تعهدی ارتباط معکوس و معنادار با درصد سهام شناور آزاد و زمان انتظار معامله ؛ ارتباط مستقیم با تعداد روزهای معاملاتی،و گردش سهام دارد؛ در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی با حجم معاملات، ارزش معاملات و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد. در عین حال نتایج نشان داد که هموارسازی سود ارتباط معکوس و معنادار با تعداد روزهای معاملاتی ؛ ارتباط مستقیم با گردش سهام دارد، در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین هموارسازی سود با درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات، ارزش معاملات،زمان انتظار معامله و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد. مقدمه سرمايه‌گذاري در بازارهاي سرمايه، يكي‌از‌ موارد ضروري واساسي ‌در فرآيند رشد ‌و توسعه‌اقتصادي ‌هر كشور است. از بورس اوراق بهادار می توان به عنوان نماد بازار سرمايه ياد کرد. مديران سرمايه گذاري، ‌مديران پرتفوي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين بازار به معاملات سهام و ساير دارايي هاي مالي مي‌پردازند، براي حفظ و‌افزايش ارزش سبد سرمايه‌گذاري خود‌ بايد عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوي دارايي هاي مالي خود تحت شرايط مختلف اقتصادي را مطالعه نموده و سعي کنند، منابع مالي خود ‌را در داراييهاي مالي سرمايه‌گذاري نمايند كه بيشترين بازده‌ و كمترين ريسك را براي آنان در برداشته باشد. (طالب نيا، 1389). اکثر سرمايه‌گذاران در مقطع سرمايه‌گذاري نقدشوندگي را به عنوان مزيت سرمايه‌گذاري در نظر مي گيرند، و به سرمايه‌گذاري در‌ اوراق سهامي مي‌پردازند(درصورت ثابت بودن نسبي ساير شرايط) که داراي نقدشوندگي بالا است. هر‌چه قابليت نقدشوندگي يک سهم کمتر باشد آن سهم براي سرمايه‌گذاران جذابيت کمتري خواهد داشت، مگر اينکه بازده بيشتري عايد دارنده آن گردد. شواهد تجربي نشان مي دهد که عامل عدم نقدشوندگي در سرمايه‌گذاري ها مي تواند نقش مهمي را ايفا‌نمايد. به عبارت ديگر برخي سرمايه‌گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالي خود نياز داشته‌ باشند که در چنين شرايطي قدرت نقدشوندگي مي‌تواند اهميت زيادي داشته باشد. نقدشوندگي به معناي سرعت تبديل سرمايه‌گذاري ها به وجه نقد است. به عبارت بهتر منظور از نقدشوندگي صرفا سهولت خريد و فروش سهام مي باشد.معيار هاي زيادي براي نقدشوندگي در مطالعه هاي پيشين مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در يک دسته بندي مي توان اين معيار‌ها را به دو دسته‌ي معيار هاي اطلاعاتي و معيار هاي معاملاتي نقدشوندگي تقسيم‌ کرد (رحماني، حسيني، رضاپور،1389). در مورد معيار هاي اطلاعاتی اعتقاد براين است که در قبال اطلاعات به طور مستقيم واکنش نشان مي دهند، و ابراز و افشا يا عدم افشاي به موقع اطلاعات مورد نياز و مورد انتظار منجر به تغيير در اين معيار‌ها مي‌گردد. معيار‌هاي معاملاتي بيشتر از رفتار سرمايه‌گذاران تاثير مي پذيرد.همچنين در مطالعات گذشته تاثير عوامل متعددي بر اين معيار ها مورد مطالعه قرار گرفته است. عواملي چون سود نقدي ،کيفيت افشا، اندازه شرکت، نوسان بازده، از جمله اين عوامل هستند. با مطالعه‌ و ‌بررسي اين مطالعات نمي‌توان عامل عدم تقارن اطلاعات را ناديده گرفت. چرا که در اکثر اين مطالعات تاثير متغير مستقل پژوهش بر نقدشوندگي سهام از مجراي تاثير متغير مستقل بر عدم تقارن اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفته است. اين بحث يعني چگونگي تاثير عدم‌تقارن‌اطلاعاتي بر نقدشوندگی به صورت زير تبیين مي شود.هزينه بازارگردان ها به سه بخش تقسيم مي شود:هزينه هاي فرآيند سفارش، هزينه هاي نگهداري موجودي و هزينه هاي انتخاب نادرست. هزينه هاي فرآيند درخواست خريد و فروش(سفارش)، هزينه هايي هستند که به طور مستقيم با ارائه خدمات بازارگرداني در ارتباط است و شامل اقلامي همچون عضويت در بورس، اجاره فضاي بورس، هزينه هاي کامپيوتري، هزينه هاي خدمات اطلاعاتي، هزينه هاي نيروي کار مي باشد. هزينه هاي نگهداري موجودي ها، هزينه هايي است که يک بازارگردان به دليل مسئوليتي که در تجهيز سرمايه‌گذاران ‌به ‌فوريتهاي مبادله(نقدشوندگي)دارد، متحمل مي شود. هزينه‌هاي انتخاب نادرست به اين دليل ايجاد مي شود که ممکن است، بازارسازها با افرادي وارد معامله شوند که از اطلاعات بيشتري نسبت به آنان برخوردار باشند. به عبارت ديگر طرف دوم معامله داراي اطلاعات نهاني باشند. بازاراسازها براي مقابله با اين ريسک اقدام به افزايش شکاف بين قيمتهاي خريد و فروش پيشنهادي مي نمايند. بدين طريق سعي در تضمين امنيت مالي خود دارند. با فرض اين که کيفيت افشاي اطلاعات بالا باشد و شرکتها مبادرت به افشاي بهتر و بيشتر اطلاعات نمايند احتمال وجود اطلاعات نهاني و به تبع آن احتمال عدم‌تقارن‌اطلاعاتي ‌کاهش خواهد يافت، و بازارسازها ريسک انتخاب نادرست را در حد پاييني ارزيابي خواهند نمود، در نتيجه ی کاهش اين ريسک، نقدشوندگي سهام و بازار افزايش خواهند يافت.از سوي ديگر، در سالهاي اخير به ويژه پس از وقوع رسوايي هاي مالي، توجه بسياري به کيفيت سود جلب شده است. کيفيت سود مفهومي است که داراي جنبه هاي متفاوتي است و از اين رو تعاريف مختلفي از آن شده است. يک تعريف مهم از کيفيت سود مبتني بر پايداري سود است؛پايداري سود به معناي تکرار پذيري سود جاري است. هر چه پايداري سود بيشتر باشد، شرکت توان بيشتري براي حفظ و استمرار سودهاي جاري دارد وکيفيت سودبالاتر خواهد بود. (ثقفي، 1389)فهرست مطالبفصل اول کليات پژوهش 11-1- مقدمه 21-2- بيان مسئله 31-3- اهمیت پژوهش 41-4- جنبه جديد و نوآورانه بودن 51-5- اهداف پژوهش 51-5-1- اهداف علمی پژوهش 51-5-2- اهداف کاربردي پژوهش 51-6- سوال پژوهش 61-7- فرضیه ها 61-8-متغیر های پژوهش 71-8-1-متغير مستقل 71-8-2- متغیر کنترلی 81-8-3- متغير هاي وابسته 81-9- استفاده کنندگان پژوهش 101-10 - قلمرو پژوهش 10فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش 112-1- مقدمه 122-2 - نقدشوندگي و مفاهيم مرتبط با آن 122-2-1- مفهوم نقدشوندگي 122-2-2- نقدشوندگي بازار 132-2-3- ريسک و بازده و نقدشوندگي 132-2-4- هموار سازي سود 142-2-5- حاکميت شر کتي و نقدشوندگي سهام: 142-2-6- کيفيت افشا 142-2-7- نقد شوندگي دارايي ها و نقد شوندگي سهام: 142-3- کيفيت سود و مفاهيم مرتبط با آن 152-3-1- اهداف گزارشگري سود 152-3-2- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري 152-3-3- ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون محتواي اطلاعاتي سود حسابداري 162-3-4-تصميمات تأثيرگذار بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري 172-4- ظهورتئوري کيفيت سود 182-4-1-تئوري روشهاي محافظه کارانه 192-4-2-تئوري روشهاي تندرو 192-4-3-تئوري روشهاي مختلط 192-4-4-تئوري روشهاي با ثبات 202-5-عوامل تاثيرگذار بر کيفيت سود 202-5-1- ويژگيهاي شرکت به عنوان عامل تاثيرگذار بر کيفيت سود 202-5-1-1-عملکرد شرکت 202-5-1-2- رشد و سرمايهگذاري درشرکت 212-5-1-3-بدهي شر کت 212-5-1-4-اندازه شرکت 212-5-2- شيوههاي گزارشگري مالي و کيفيت سود 212-5-3- حاکميت و کنترل شرکت و تاثير آن بر کيفيت سود 222-5-3-1-هئيت مديره و کيفيت سود 232-5-3-2- فرايندها و روش هاي کنترل داخلي 232-5-3-3-مالکيت مديريتي (داخلي) 242-5-3-4-پاداش مديران و کيفيت سود 242-5-4-کيفيت حسابرسي و تاثير آن بر کيفيت سود 242-6- پیشینه پژوهش 252-6-1-پژوهش های خارجي 252-6-2- پژوهش های داخلي 30فصل سوم روش پژوهش 333-1-مقدمه 343-2- سوالات و فرضیات پژوهش 343-2-1-سوالات پژوهش 343-2-2- فرضیات پژوهش 343-3-روش پژوهش 353-4-جامعه آماری 353-5-روش نمونه گیری 353-6-حجم نمونه آماری 363-8-دوره زمانی پژوهش 373-9-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 373-9-1- متغیر وابسته 373-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود) 383-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی 393-9-2-2- هموارسازی سود(یکنواختی سود) 393-9-3- متغیر کنترلی 403-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 403-10-1-تحلیل توصیفی داده ها 403-10-2- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها 403-10-2-1- مدل جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی) 413-10-2-2- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-1 413-10-2-3- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-2 413-10-2-4- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-1 413-10-2-5- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-2 423-10-2-6- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-1 423-10-2-7- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-2 423-10-2-8- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی4-1 423-10-2-9- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 4-2 433-10-2-10- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی5-1 433-10-2-12- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی6-1 443-10-2-13- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 6-2 443-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1 443-10-2-15- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 7-2 443-11- روش های آماری مورد استفاده 463-11-1- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 463-11-2- نرمال بودن 473-11-3- ناهمسانی واریانس 483-11-4- خودهمبستگی 483-11-5- هم خطی 493-11-6-آزمون مانایی 493-11-7-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر 503-11-8-آزمون هاسمن 503-11-9-آزمونt 513-11-10-ضریب تعیین 513-11-11- آزمون F رگرسیون 523-11-12- برآورد ضرایب رگرسیون 523-11-12-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 523-11-12-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 533-12- خلاصه فصل 54فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‏ها 554-1- مقدمه 564-2-آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 564-3-تجزیه و تحلیل مدل جانبی 574-3-1-آمار توصیفی 574-3-2-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش) 584-3-3- آزمون مانایی متغیرها 594-3-4- آزمون همخطی 614-3-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی 614-3-5-1-آزمون F لیمر 624-3-5-2- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی 624-3-5-3). آزمون همسان بودن واریانس خطا 644-3-5-4- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی 644-4-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی 654-4-1-آمار توصیفی 654-4-2-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام) 714-4-3- آزمون مانایی متغیرها 744-4-4- آزمون همخطی 744-4-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی 754-4-5-1- آزمون F لیمر 754-4-5-2- آزمون هاسمن 774-4-5-3- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش 784-4-5-4- آزمون همسان بودن واریانس خطا 934-4-5-5- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی 944-5- خلاصه فصل 95فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات 965-1-مقدمه 975-2- مروي برخط مشی کلي پژوهش 975-3- فرضیات پژوهش و نتایج مدل 985-4-بحث 1025-5- محدودیت های پژوهش 1035-6-پیشنهادات 1035-6-1-پیشنهادات کاربردی 1035-6-2-پيشنهاد آتي 1037-5- خلاصه فصل 104منابع و ماخذ 105

مطالب دیگر:
🔗آموزه های قيام امام حسين عليه السلام🔗آميزه هاي بازاريابي🔗آناتومی بینی🔗آناتومی ستون فقرات🔗آناتومی سیستم گوارش🔗آناتومی و حرکات تنه🔗آناتومی و فیزیولوژی🔗آناليز ايمنی شغل JSA🔗آناليز مقدماتی خطر PHA🔗آناليز مودال سيستم هاي چند درجه آزادي ناميرا 1🔗آنتروتوكسمي🔗آنتروکولیت نکروزان NEC🔗آنتولوژی Ontology مجوزهای نرم افزاری Licence🔗آنتی بیوتیک ها🔗آنتی بیوفین🔗آند و حمام آبكاري🔗آنزیم بری و بلانچینگ🔗آنزیم ها🔗آنژین🔗آنمی همولیتیک🔗آهار اصلاح🔗آهن چيست‌🔗آهن زنگ نزن🔗آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني🔗آی یودی