دریافت@بررسی انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس@

بررسی انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس|32011127|cbk50317370|نسبت هاي مالي, پيش بيني بحران, بحران کسب و کار,نسبت های اهرمی,نسبت های مالی چیست,نسبت های مالی در اکسل,تعریف نسبت های مالی,انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
هم اکنون فایل با موضوع بررسی انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان بررسی انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 95 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:
چکيده:
هدف پژوهش انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) مي باشد. روش تحقيق توصيفي و جامعه آماري اين تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1386 الي 1389 مي باشد.نمونه آماري تحقيق شامل 120 شرکت و داده هاي مورد نظر از نرم افزارهاي مختلف از جمله ره آورد نوين استخراج گرديد. براي تجزيه و تحليل استنباطي داده ها از روش رگرسيون لجستيک استفاده شده است. و آزمون فرضيات با استفاده از نرم افزار spss و سه مدل تحقيق به روش اينتر، پيش رونده و پس رونده به داده ها برازش يافته است. با بررسي معني داري ضرايب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغيرهاي معني دار در هر سه مدل مشخص گرديد. جهت گزينش الگوي مناسب، مدل مورد نظر از طريق آماره هاي نيکويي برازش و صحت پيش بيني کنندگي انتخاب گرديد. نتايج نشان مي دهد که از بين سه مدل برازش يافته، مدل برازش يافته به روش پيش رونده از قدرت پيش بيني کنندگي بيشتري نسبت به دو مدل ديگر برخوردار مي باشد.

کليد واژه ها: نسبت هاي مالي، پيش بيني، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه
در حال حاضر، بنگاه هاي اقتصادي در محيطي بسيار متغير و رقابتي فعاليت مي کنند. واکنش سريع و درست درمقابل شرايط بسيار متغيربازار، در موقعيت بنگاه ها نقش بسزايي دارد. با توسعه بازارهاي پولي و مالي و متعاقب آن، حاکم شدن وضعيت رقابتي، بسياري از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج مي شوند. اين امر موجبات نگراني صاحبان سرمايه را فراهم نموده، براي اينکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمايه خود جلوگيري کنند، به دنبال روش هايي هستند که بحران مالي شرکت ها را پيش بيني کنند(پورحيدري، کوپائي حاجي،1389). امروزه يكي از مهمترين خطراتي كه بسياري از واحدهاي تجاري را تهديد مي نمايد صرفنظر از اندازه و ماهيت فعاليت آنها ناتواني در پرداخت تعهدات مي باشد. شواهد موجود نشان مي دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگي شركتها در مقايسه با دهه هاي قبل رشد چشمگيري داشته است(وانگ و لي ، 2007 ). بررسي اجمالي وضعيت مالي شركتهاي ايراني نيز آشكار مي سازد كه در بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هايي وجود دارند كه از مشكلات مالي و عملياتي متعددي رنج مي برند و از نظر عملياتي، تامين نقدينگي و سرمايه درگردش دچار بحران مي باشند اما كماكان به فعاليت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف مي نمايند. مساله اصلي اين است كه چرا منابعي كه مي توانست در فرصتهاي سودآور و ارزش آفرين سرمايه گذاري شود، توسط اين شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه مي گردد؟
تجزيه و تحليل صورت هاي مالي اغلب با به كارگيري نسبت هاي مالي كه بر پايه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زيان، و صورت جريان وجوه نقد تهيه شده اند، آغاز مي شود. نسبت هاي مالي نشان دهنده قدرت يا ضعف شركت ها در مقايسه با ساير شركت هاي همان صنعت، شركت هاي پيشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا ، 2008). مشكل اصلي كه به تحليل نسبتي صورت هاي مالي وارد مي شود اين موضوع است كه هر يك از نسبت هاي مالي يك بعد از عملكرد مالي سازمان را ارزيابي مي كند به گونه اي كه دسته اي از آنها توانايي نقدينگي، گروهي توانايي سودآوري، بخشي ديگر توانايي رشد و بالاخره گروه آخر شيوه عمليات سازمان را ارزيابي مي كند(خواجوي و همکاران، 1389).
بحران مالي و بحران کسب و کار و نهايتاً ورشکستگي واحدهاي اقتصادي مي تواند زيان هاي هنگفتي را در سطح خرد و کلان وارد نمايند. در سطح کلان، بحران مالي شرکت ها سبب کاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش بيکاري، اتلاف منابع کشور و نظاير آن گردد. در سطح خرد نيز ذي نفعان و بنگاه هاي اقتصادي، نظير سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان متحمل زيان مي شوند و خسارت قابل توجهي مي تواند به اين گروه ها وارد شود. در نتيجه، به منظور اجتناب از زيان هاي هنگفتي که به واسطه بحران هاي مالي و بحران کسب و کار پديد مي آيد لازم است مطالعه اي در اين زمينه صورت گيرد و بهترين نسبت هاي مالي را جهت پيش بيني بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.


فهرست مطالب:
چكيده 1
فصل اول: كليات تحقيق
1ـ1ـ مقدمه 3
1ـ2ـ بيان مساله 4
1ـ3ـ اهميت و ضرورت تحقيق 5
1ـ4ـ اهداف تحقيق 6
1ـ4ـ1ـ هدف کلي 6
1ـ4ـ2ـ اهداف ويژه 6
1ـ4ـ3ـ هدف کاربردي 6
1ـ5ـ فرضيه ها و سوال تحقيق 7
1ـ5ـ1ـ سوالات تحقيق 7
1ـ5ـ2ـ فرضيه ها 7
1ـ6ـ قلمرو تحقيق 7
1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعي تحقيق 7
1ـ6ـ2ـ قلمرو مکاني تحقيق 8
1ـ6ـ3ـ قلمرو زماني تحقيق 8
1ـ7ـ تعريف متغير هاي تحقيق 8
فصل دوم : مروي برتحقيقات انجام شده
2ـ1ـ مقدمه 10
2ـ2ـ سيستم حسابداري در ايران 11
2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران 12
2ـ4ـ نسبت هاي مالي 12
الف) نسبت هاي نقدينگي 13
ب) نسبت هاي فعاليت(کارايي) 14
ج) نسبت هاي اهرمي(بافت مالي) 14
د) نسبت هاي سودآوري 14
2ـ5ـ شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت 17
2ـ5ـ1ـ روش هايي که در آنها از اطلاعات حسابداري براي ارزيابي عملکرد استفاده مي شود 17
2ـ5ـ2ـ روش هايي که ترکيبي از اطلا عات حسابداري و بازار را براي ارزيابي عملکرد و... 17
2ـ5ـ3ـ نسبت هايي که با استفاده از داده هاي مديريت مالي مورد استفاده قرار مي گيرند و... 18
2ـ5ـ4ـ نسبت هايي که علي رغم استفاده از اطلاعات حسابداري ، معيارهاي اقتصادي و... 20
2ـ6ـ صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي 20
2ـ6ـ1ـ تجزيه و تحليل صورتهاي مالي 21
2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع 22
الف: اندازه شرکت 23
ب) نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام 24
ج) سودآوري 24
د) نوع اظهار نظر حسابرسي 25
2ـ8ـ حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام 25
2ـ9ـ زنجيره تامين گزارشگري مالي 26
2ـ10ـ کيفيت گزارشگري مالي 27
2ـ11ـ هدف حسابداري و گزارشگري مالي 28
2ـ11ـ1ـ گزارشهاي مالي تعهدي 28
2ـ12ـ گزارش حسابرسي 29
2ـ13ـ كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري 30
2ـ14ـ کيفيت اطلاعات مالي 32
2ـ15ـ الگو 32
2ـ15ـ1ـ ويژگيهاي يك الگوي خوب 33
2ـ16ـ ماشين بردار پشتيبان 33
2ـ17ـ بحران 36
2ـ17ـ1ـ مديريت بحران 36
2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مديريت بحران 37
2ـ18ـ1ـ آناليز وابستگي کسب و کار 38
2ـ18ـ2ـ ارزيابي مخاطرات کسب و کار 38
2ـ18ـ3ـ طراحي و تدوين استراتژي هاي تداوم 39
2ـ18ـ4ـ پياده سازي طرح هاي تداوم 39
2ـ18ـ5ـ آزمايش، آموزش و نگهداري 40
2ـ19ـ پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار 40
2ـ20ـ بحران مالي در سطح شركت 42
2ـ21ـ انواع بحران هاي مالي 43
2ـ22ـ تاثيرات عمومي بحران مالي 44
2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي 44
2ـ23ـ بحران نقدينگي 45
2ـ24ـ پيشينه 46
تحقيقات داخلي 46
تحقيقات خارجي 49
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3ـ1ـ مقدمه 54
3ـ2ـ نوع پژوهش 54
3ـ3ـ فرضيه هاي تحقيق 55
3ـ4ـ قلمرو تحقيق 56
3ـ5ـ جـامـعه آمـاري و حجم نمونه 56
3ـ6ـ نحوه جمع آوري اطلاعات 57
3ـ7ـ تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 57
3ـ8ـ روش تجزيه و تحليل اطلاعات (آزمون فرضيه ها) 59

مطالب دیگر:
📝چگونگی نحوه مذاکره در مدیریت ادعا و چالش های آن📝حفاری مکانیزه به وسیله سپر بسته در زمین های نرم📝پایدارسازی گود در محیط های شهری به روش میخ کوبی📝کارگاه تخصصی رویکرد استاندارد PMBOK و الحاقیه آن در صنعت ساخت به موضوع دعاوی پروژه📝بررسی مسائل قراردادی و روش های آیتم بندی ژئوسنتتیک ها در فهرست بها📝پایدارسازی گود به روش بلوک و مهارگذاری همراه با مطالعه های موردی📝کارگاه آموزشی احداث شفت های نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه📝کارگاه آموزشی تجارب نصب ابزاردقیق در سدهای خاکی و بتنی📝کاربرد ابزاردقیق در فضاهای زیرزمینی حفر شده به روش ناتم📝تحقیق ریزشمع ها📝طرح های انتقال آب کوهرنگ📝بررسی هزينه تونل زني در زمين هاي آب دار📝آب بندی پی سدها📝روش های مختلف بهسازی زمین📝جت گروتینگ📝تبادل تجارب اجرايي و تشريح شاخص هاي مهندسي سد كارون 4📝مديريت ريسك در تونلزني مكانيزه، مطالعه موردي خط 1 قطار شهري اهواز📝تحقیق نقش سیستم بانکی در بهبود عملکرد بنگاه های صادراتی📝رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران📝تحقیق اقتصاد کارآفرینی📝پاورپوینت بودجه بندی📝تأمين مالي داخلي با استفاده از ساز و كار ماده 56 قانون الحاق📝ترجمه مقاله با موضوع ریسک و بازده📝توسعه پایدار و تأمین مالی، چالش های رسیدن به یک چشم انداز📝اثر سیاست های دولت ها بر صنعت سرمایه گذاری مخاطره آمیز کشورها