دریافت@بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران@

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران|32011143|cbk50317370|ساختار مالکیت, مالکیت نهادی, مالکیت مدیریتی, ارزش بازار شرکت,بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران,تعریف مالکیت مدیریتی,مالکیت مدیریتی,pdf,مالکیت مدیریتی چیست؟,انواع ساختار مالکیت
هم اکنون فایل با موضوع بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 100 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
تشکيل شرکت هاي بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکيک مالکيت از مديريت و پيامدهاي خوشايند و ناخوشايند آن در اواخر سده ي نوزدهم و اوايل دهه ي بيستم در سطح جهاني مطرح شد اما موضوع راهبری شرکتی به شکل کنوني، ابتدا در دهه ي 1990 در انگلستان، آمريکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارايي هيئت مديره ي شرکت هاي بزرگ مطرح گرديد. پس از اندک مدتي، بحران هاي مالي سال هاي اخير منجر به تأکيد بيشتري به برقراري مکانيزم هاي راهبری شرکتی در اين کشورها و ساير کشورهاي دنيا شده است. مکانیزم های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آنها در اثر سرمایه گذاری بر روی فعالیت های غیرسودآور به هدر نمی رود، بوجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است و باعث افزایش ارزش شرکت می شود. رابطه بين ساختار مالكيت با ارزش بازار همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبيات مالي بوده است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با ارزش بازار شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این تحقیق 3 فرض مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت استفاده گردیده است. نتایج حاکی از وجود رابطه بین متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت با ارزش بازار دارد.

مقدمه
براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،1387: 84)..اين موارد به طور كلي، تحت عنوان تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت بيان مي شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4). طبق تعريف جنسن و مك لينگ رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي كند.در روابط نمايندگي، هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهند (استا،1390: 94).دراين صورت، سؤال مطرح اين است كه : آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها بر عملكرد آنها تأثير دارد؟ يعني، اگر مالكان شركت را گروه هاي مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالي، بانك ها و شركت هاي ديگر تشكيل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كداميك از اين تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستيابي به جواب اين سؤال ها مي توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران نيز به منظور دستيابي به عملكرد بهينه براي واحدهاي اقتصادي، به تركيب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد.

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 3
1-2- تشریح و بیان مساله 4
1-3- اهمیت مساله 5
1-4- پرسش اساسي تحقيق 6
1-5- اهداف پژوهش 6
1-6- فرضیه های پژوهش 7
1-7- روش پژوهش 7
1-8- قلمرو پژوهش 7
1-9- تعریف واژه های عملیاتی 8
1-10- خلاصه فصل 8
فصل 2: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2- حاکمیت شرکتی 11
2-3- اصول حاکمیت شرکتی 13
2-4- چارچوب تئوري نمایندگی 15
2-5- مفروضات مهم تئوري نمایندگی 17
2-6- ساختار مالکیت 18
2-7- ترکيب مالکيت و سهامداري مديران 21
2-8- ترکيب مالکيت و سهامداران نهادي و عمده 24
2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 28
2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار 29
2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع: 35
2-12- مالکیت نهادی 36
2-13- انواع مالکیت نهادي (فعال و منفعل) 37
2-14- مالکان خانوادگی 38
2-15- فرصتهاي رشد و ساختار مالكيت : 38
2-16- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت 39
2-17- ارزش شرکت 41
2-18- ارزش با فرض تداوم فعاليت شركت 42
2-19- پیشینه پژوهش 53
2-20- خلاصه فصل 66
فصل 3:روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 69
3-2- اهداف پژوهش 69
3-3- سؤالات تحقيق 69
3-4- فرضیه های پژوهش: 70
3-5- جامعه، روش نمونه گيري و حجم نمونه 70
3-6- روش جمع آوري داده ها 71
3-7- قلمرو پژوهش 71
3-8- متغیرهای پژوهش 71
3-9- روش تحقيق 72
3-10- روش آزمون فرضیه ها 73
3-11- خلاصه فصل 74
فصل 4:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 76
4-2- بررسي آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق 76
4-3- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 77
4-4- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 79
4-5- خلاصه فصل 81
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 83
5-2- خلاصه فصول گذشته 83
5-3- نتایج 85
5-4- محدودیت های تحقیق 86
5-5- پیشنهادات 87


مطالب دیگر:
📂پاورپوینت طرح توجیه مالی و اقتصادی مرکز مالی شهر جدید اندیشه📂پاورپوینت معرفی نشریات تخصصی در حوزه مهندسی شهرسازی📂پاورپوینت طراحی شبکه های معابر شهری📂پاورپوینت آشنایی با نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews📂پاورپوینت کارآفرینی در کسب و کار های اینترنتی📂پاورپوینت کاربرگ های حسابرسی، کنترل کیفیت در مورد کار حسابرسی📂پاورپوینت بازاریابی خدمات (خدمات بانکی)📂پاورپوینت صفر تا صد مواد و مصالح ساختمانی📂پاورپوینت کتاب درسی و کاربردی کنترل پروژه ( به روش گام به گام)📂پاورپوینت آشنایی با مبانی و اصول اولیه روش تحقیق📂پاورپوینت صفر تا صد اصول حسابداری 1📂پژوهش و مطالعه مکتب لیبرالیسم📂پاورپوینت طرح شهرسازی 4📂پاورپوینت گروه های بهبود کیفیت (QUALITY CONTROL CIRCLES)📂پاورپوینت کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو 📂پژوهش و مطالعه طراحی زمین انتزاعی📂پاورپوینت انواع تحقیقات و روشهای تحقیق📂پاورپوینت صفر تا صد مدیریت دانش📂تحقیق مقاله در مورد آجر word_doc📂پاورپوینت مطالعه طراحی شهری شهر نطنز📂پاورپوینت نقش سرانه در توسعه برنامه ریزی شهری📂پاورپوینت تحلیل سایت 11000 متر مربعی در شهر همدان📂طرح هادی شهر وایقان📂مطالعه طرح بزرگ میدان شهدا مشهد📂پاورپویت لاتین TND (توسعه محله سنتی - نوشهرگرایی)