دریافت@رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران@

رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران|32011408|cbk50317370|سرمایه فکری, سرمایه انسانی, سرمایه سختاری, سرمایه فیزیکی, ریسک سیستماتیک,پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران,پروژه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
هم اکنون فایل با موضوع رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان بررسی از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 160 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:


چكيده:
امروزه دانش به عنوان مهم‌ترين سرمايه، جايگزين سرمايه‌هاي مادي به ويژه در محيط رقابتي و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمايه فكري كاربردي مهم و گسترده یافته ‌است. سرمايه فكري در مشتريان، فرايندها، اطلاعات، علامت تجاري، منابع انساني و سيستم‌هاي سازمان متجلي مي‌شود و نقش فزاينده‌اي در خلق مزيت‌هاي رقابتي پايدار ايفا مي‌كند. از این رو هدف اصلی در این پژوهش بررسی بوده است. در ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته که جهت سنجش متغیر مستقل از مدل پالیک استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ، برای محاسبه متغیرهای پژوهش، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این د اده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. بنابراین 70 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه برای فرضیه های اصلی صورت گرفته است. فرضیه اصلی اول که به بررسی طی سال های(1385 الی 1389) می پردازد از وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس خبر می دهد. و در فرضیه اصلی دوم با در نظرگرفتن اندازه شرکت در فرضیه اصلی اول به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک با تأثیراندازه شرکت رابطه معنادار وجود ندارد.
مقدمه:
یکی از مهمترین مشکلات سیستم های حسابداری سنتی ، ناتوانی آنها در سنجش و اندازه گیری و در نظر گرفتن شفاف سرمایه فکری شرکت ها به شمار می آید . اغلب این سیستم ها از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی های نا مشهود در محاسباتشان قاصرند. به همین دلیل تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های نا مشهود و دانش در صورتهای مالی شرکت ها بیش از پیش افزایش یافته است . در جوامع دانش محور کنونی ،بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده اهمیت یافته است . این به آن معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری ، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار کاهش چشم گیری یافته است .به عبارتی دیگر می توان چنین متصور شد که میان میزان برخورداری شرکت ها از دارایی های نا مشهود و دانش از یک طرف و ارزش واقعی سرمایه فکریشان (و در نهایت ارزش بازاری سهام شرکت ها ) رابطه ی مستقیمی وجود دارد . به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایه های فکری (به عنوان مهم ترین بخش از سرمایه های کل شرکت ) در سود آوری پایدار و مستمر و بلند مدت ، اکثر شرکت ها در پی یافتن جواب هایی مناسب برای سؤالات اساسی زیر هستند .
روش های سنجش سرمایه های فکری شرکت ها کدامند ؟
از لحاظ آماری آیا رابطه ی معنی داری میان میزان سرمایه های فکری و ریسک شرکت ها و صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد ؟
در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری شرکت ها از مدل پالیک استفاده شده و بر اساس داده ¬های 5 ساله شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1385 تا 1389 ،سرمایه فکری شرکت ها محاسبه شد همچنین برای پاسخ گویی به سؤال اول ، فرضیه های اصلی تحقیق مدعی آن است که بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در سالهای ذکر شده رابطه ی معنی داری وجود دارد.فهرست مطالب
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
مقدمه 4
1-1- بیان مسأله 6
2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 7
3-1- پیشینه پژوهش 8
1-3-1- تحقیق های داخلی 8
2-3-1- تحقیق های خارجی 9
4-1- چارچوب نظری پژوهش 10
5-1- مدل مفهومی پژوهش 13
6-1- اهداف پژوهش 13
7-1- سوال های پژوهش 14
8-1- فرضیه های پژوهش 15
9-1-متغییر های پژوهش 15
10-1- روش پژوهش 16
11-1 قلمرو پژوهش 17
1-11-1-قلمرو مکانی پژوهش 17
2-11-1- قلمرو زمانی پژوهش 17
3-11-1- قلمرو موضوعی پژوهش 17
12-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات 17
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
مقدمه 23
1-2- بخش اول : ادبیات مربوط به سرمایه فکری 25
1-1-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری 25
2-1-2- تعاریف مختلف سرمایه فکری 26
3-1-2- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری 30
1-3-1-2- ادوینسون و مالونه (1997) 31
1-3-1-2- سویبی (1997) 34
1-3-1-2-طبقه بندی نورتون و کاپلان(1992) 36
4-1-2- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری 37
1-4-1-2- ارزش افزوده اقتصادی 37
2-4-1-2- کارت نمره متوازن 38
3-4-1-2- ترازنامه نامرئی 38
4-4-1-2- کنترل دارایی های ناملموس 39
5-4-1-2- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 39
6-4-1-2- شاخص سرمایه فکری 39
7-4-1-2- نرخ بازده دارایی ها 40
8-4-1-2- روش تشکیل سرمایه بازار 40
9-4-1-2- کارگزار تکنولوژی 41
10-4-1-2- روش سرمایه فکری مستقیم 41
11-4-1-2- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری 41
12-4-1-2- مدل مدیریت سرمایه فکری 42
13-4-1-2- کیوتوبین 42
14-4-1-2- هوش سرمایه انسانی 43
15-4-1-2- مدل کارگزار فناوری 43
16-4-1-2- روش ارزشگذاری جامع 43
5-1-2- ارزیابی تحلیلی - تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری 44
6-1-2- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن 46
1-6-1-2- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری 46
2-6-1-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 46
3-6-1-2- روش های برگشت دارایی ها 46
4-6-1-2- روش های کارت امتیاز 47
7-1-2- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها 47
1-7-1-2- محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک 47
2-2- بخش دوم : ادبیات مربوط به ریسک 50
1-2-2- تعاریف مختلف ریسک: 50
2-2-2-انواع ریسک: 51
1-2-2-2- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک سیستماتیک ) 55
3-2- مدل مفهومی پژوهش 57
4-2- سابقه مطالعات انجام شده 58
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه 71
1-3- روش تحقیق 71
2-3- جامعه آماری پژوهش 72
3-3 روش گرد آوری پژوهش 73
4-3- روایی و پایایی پژوهش 73
5-3- متغیرهای عملیاتی پژوهش 74
6-3- ابزارگردآوری اطلاعات 75
7-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش 76
8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 83
1-8-3- تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 85
2-8-3- آزمون همبستگی 86
3-8-3- رگرسیون چندگانه 87
4-8-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 87
5-8-3- آزمون خودهمبستگی (دوربین – واتسن) 87
6-8-3- چندهم خطی 88
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏ 90

مطالب دیگر:
🔗دانلود طرح توجیهی: تولید نـان لـواش با ظرفيت 300 تن در سال🔗دانلود طرح توجیهی: تولید نـان فانتـــــزی با ظرفيت 750 تن در سال🔗دانلود طرح توجیهی: تولید انواع نخ پروپلین با ظرفيت 400 تن در سال🔗دانلود طرح توجیهی: تولید نخ متوسط تا ضخيم🔗دانلود طرح توجیهی: تولید مولد های ترکیبی برق خانگی و صنعتی🔗دانلود طرح توجیهی: تولید نخ ابریشم🔗دانلود طرح توجیهی: تولید نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي با ظرفيت 150 تن در سال🔗دانلود طرح توجیهی: تولید موز گلخانه ای🔗دانلود طرح توجیهی: تولید موتور جنرال🔗دانلود طرح توجیهی: خدمات مشاوره مهندسي🔗دانلود طرح توجیهی: بسته بندی و دسته بندی مرکبات🔗دانلود طرح توجیهی: تولید مربا، ترشي و خيارشور با ظرفيت 620 تن در سال🔗دانلود طرح توجیهی: تولید مربا و شربت و حلوا باظرفيت كل 385000 عدد🔗دانلود طرح توجیهی: مجتمع ورزشی🔗دانلود طرح توجیهی: تولید دستگاه محرک ماهیچه قلب🔗دانلود طرح توجیهی: معرق کاری با ظرفيت 500 تابلو🔗دانلود طرح توجیهی: تولید فراورده های لبنی🔗دانلود طرح توجیهی: تولید متیل آمین🔗دانلود طرح توجیهی: تولید ملامین با ظرفيت 2000 تن در سال🔗دانلود طرح توجیهی: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار🔗دانلود طرح توجیهی: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 2500 هکتار🔗دانلود طرح توجیهی: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 1500 هکتار🔗دانلود طرح توجیهی: تولید MDF🔗دانلود طرح توجیهی: تولید مواد موثر دارویی🔗دانلود طرح توجیهی: تولید محصولات چوب پلاستیک میز کمد صندلی