دریافت@فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95@

فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95|40063326|cbk50317370|دانلود فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95,دانلود فایل اکسل داده های حجم معاملات,ارزش معاملات و تعداد معاملات بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95,دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,دانلود داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هم اکنون فایل با موضوع فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95 آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان: دانلود

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های حجم معاملات، ارزش معاملات و تعداد معاملات بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.


مطالب دیگر:
🔗132- یافتن توزیع تنش و تغییر مكان در اطراف تونل دایره ای با استفاده از تابع تنش ایری جدید و مقایسه آن با روش های اجزای محدود و توابع مختلط🔗133-شبیه سازی سه بعدی تونل غرقابی برای آنالیز لرزه ای🔗134- تحلیل لرزه ای تونلهای دایروی به روش شبه استاتیكی (مطالعه موردی فاز اول متروی تبریز)🔗135-كاربرد روشهای احتمالاتی در تحلیل پایداری تونل🔗136- بهره گیری از مهندسی ارزش در بازنگری طرح تونل انحراف سد هراز🔗137- بررسی چالشهای اجرای تونل در محیط های مخلوط سنگ و خاك🔗138-بررسی پتانسیل كارست در مسیر تونل انتقال آب سبزكوه با استفاده از GIS🔗139-كاربرد مهندسی ارزش در بازنگری طرح پوشش بتنی تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان🔗140-بانك اطلاعات آنلاین تونل ایران🔗141- تحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه ها با روش حجم محدود🔗142-طرح پوشش بتنی تونلهای تحت فشار بر پایه اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش🔗143- ارزیابی عملکرد ملاتهای تعمیری پوشش بتنی تونل آبرسانی🔗144- مقایسه بین همگرایی بخشی از تونل متروی كرج با نتایج حاصل از روش های عددی🔗145- پیش بینی پتانسیل لهیدگی مسیر تونل انتقال آب آزاد بر اساس مدل زون بندی ژئوتكنیكی🔗152- آنالیزوتحلیل نیروهای ناشی از تغییرشكل خمشی طولی حاصله ازا مواج لرزه ای برشی درتونلهای كم عمق🔗153-معرفی یك مدل رفتاری تابع زمان برای پیش بینی رفتار خزیشی سنگهای جدارتونل و مقایسه با مدلهای رفتاری موجود🔗154- تخمین میزان تراوش آب زیرزمینی به تونل‌های حفاری‌شده در توده‌های سنگی با درنظرگرفتن اندركنش هیدرومكانیكی آب و توده🔗155- بررسی رفتار دینامیكی تونلهای كم عمق با استفاده از تركیب روشهای اجزا محدود و المان مرزی در فضای سه بعدی🔗156- بررسی ریاضی رفتار متقابل خاك_ سازه در سازه های ویژه واقع در مسیر تونل های عمیق مترو شیراز و مقایسه نتایج عددی حاصله با رفتار واقعی ثبت شده توسط ا🔗157- بررسی آزمایشگاهی مشخصات هیدرولیكی جریان دوفازی لخته ای در تونل مستطیلی با شیب متغییر🔗158-ارزیابی تنشهای برجا در طول مسیر تونل آزاد و تاثیر آن در رفتار مهندسی توده سنگ🔗159-برآورد تحلیلی نشست ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی زمین🔗160-بررسی رفتار لرزه‌ای سیستمهای سازه‌ای دال و دیوار ساخته شده با قالب تونلی🔗161- انتخاب روش حفاری مكانیزه سپری و بهسازی شرایط خاك در مسیر شماره 1 تونل دوقلوی متروی تبریز🔗162- بررسی تأثیر پارامترهای ژئوتكنیكی بر روی نیروهای وارد بر سیستم نگهداری تونل- مطالعه موردی مسیر شماره 1 تونل دوقلوی متروی تبریز