دریافت@بررسی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعدادصفحات:8)@

بررسی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعدادصفحات:8)|50084593|cbk50317370|اقتصاد,مدیریت,حسابداری,بانک مقالات رایگان,سیویلیکا,ISI
هم اکنون فایل با موضوع بررسی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعدادصفحات:8) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده:


بهره وری یکی ازشاخصهای مهم در رشد اقتصادی هركشوراست. عنصراساسی در ایجاد و بهبود بهره وری نیروی انسانی است؛ نیروی انسانی درمورد بهترین شیوه برای بهبودكیفیت تصمیمم یگیردوهدایتگرهرگونه تلاش برای بهبودبهره وری است،به این دلیل كه نیروی انسانی سازمانها تنها منبعی است كه كمیاب بوده وبه راحتی نمیتواندتوسط رقباكپی برداری شود،درنتیجه موجب ایجادمزیت رقابتی پایداربرای سازمان میشود ازطرف دیگریکی ازاهداف مدیریت درعصر حاضر ایجاد ارزش بیشتربرای سهامدارن است. درواقع مدیران سازمانهاتمام تلاش خودرابه كارمیگیرندتا ارزش شركت رابهینه كنند .پس درزمینه هایی سرمایهگذاری میکنندكه مطمئن هستندبرای آنها ایجاد ارزش می كند .دراین زمینه بایستی مدیریت راقانع كردكه بهره وری نیروی انسانی سهم به سزایی درایجادارزش برای سازمانها ایفا می كند، زیرابرنامه های توانمندسازی نیروی انسانی تأثیرمستقیم بربهره وری دارد؛ اغلب صاحبنظران معتقدند ایجاد بهره وری بالاترین موضوعی انسان محوراست، یعنی وابسته به نیروی انسانی سازمانهاست. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش بازآزمونی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی با ارزش شركتها در بازار نو ظهور ایران می باشد.برای این منظور داده ها ی 1313 ( با استفاده از روش تحلیل - نمونه ای مشتمل بر 101 شركت در فاصله زمانی 5 ساله ) 1331 مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. یافته ها بیانگر وجود رابطه مثبت )Panel Data( تركیبی داده ها معنادار بین بهره وری نیروی انسانی با ارزش شركت در سطح اطمینان 15 درصد بوده است.مطالب دیگر:
دانلود تحقیق در موردتاریخچه-کونگ-فودانلود تحقیق در موردتاریخچه¬ی تأسیس بورس اوراق بهادار 19 صدانلود تحقیق در موردتاریخچه‌ی موشک 12 صدانلود تحقیق در موردتازه مسلماندانلود تحقیق در موردتاسيس آموزشگاه راهنمايي و رانندگي 34 صدانلود تحقیق در موردتاسيسات الكترونيكيدانلود تحقیق در موردتاسیس دادگاه خانوادهدانلود تحقیق در موردتاسیس مدارس عشایری و تاثیر آنها بر زندگی مردم بویر احمددانلود تحقیق در موردتاسیس کارخانه سوسیس و کالباسدانلود تحقیق در موردتاسیس یک شرکت چند منظوره با هدف ارتقای فناوری نانودانلود تحقیق در موردتاسیسات و ساختمانهای باغبانیدانلود تحقیق در موردتاسیسات گرمایشی 17 صدانلود تحقیق در موردتاسیساتدانلود تحقیق در موردتالاب بين المللي آلاگل 15 صدانلود تحقیق در موردتالاسميدانلود تحقیق در موردتاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي يراندانلود تحقیق در موردتاملی بر اصول و فرایند بازار یابی و مدیریت ارتباط با مشتریدانلود تحقیق در موردتاملی بر مفهوم فردگرایی و شاعریدر اشعارخاقانی شروانی 12صدانلود تحقیق در موردتاملی در مفهوم تعلیم و تربیتدانلود تحقیق در موردتامین اجتماعی 12 صدانلود تحقیق در موردتامین مالی و سرمایهدانلود تحقیق در موردتاي چي (يوگاي چيني) يا مديتيشن پويادانلود تحقیق در موردتايباد شهر مقبره ها 13 صدانلود تحقیق در موردتاپوگرافيدانلود تحقیق در موردتاکتیکهای جنگی پیامبر اسلام 9 ص